ZKK


~ ze školního projektu se zrodila spolupráce
~ Zlínský kreativní klastr je první klastr v České republice zaměřený na kreativní průmysly
~ oblast designu, audiovize, marketingových komunikací a architektury

// kreativnizlin.cz