VIZUÁLNÍ KOMPOZICE


~ mé první práce tvořené v grafických programech
~ i v profesní činnosti jsou pro mě tyto prvotiny zdrojem inspirace