MEZI STÉBLY


~ vizuální styl pro alternativní pohřební agenturu
~ poslední rozloučení esteticky, eticky a ekologicky
~ víte, co je schováno mezi stébly? a co by tam schováno být mohlo?
~ projekt @mezistebly upíná svou pozornost k aktu pohřbívání. “jako uctění památky duše, která se navrací zpět… mezi stébla, k matce Zemi. v souladu s přírodou.” .
~ název, logo, vizuál a mnohem víc
~ na počátku všeho byla žádost o vytvoření loga. ale pro co? krásný projekt s krásnou vizí, ale chyběl název. a tak z malé zakázky vznikla dlouhodobá spolupráce.
~ názvů jsem vymyslela víc, ale vítězný byl jen jeden a z jeho průvodního vizuálního konceptu vzniklo nakonec i finální logo
~ součástí zakázky byla i tvorba průvodních textů, konzultace grafické úpravy webových stránek a návrh smutečních oznámení, tvorba vzorníku ilustrací pro kresby na zakázku

// www.mezistebly.cz

vizitky:úvodní koncept:

smuteční oznámení:

ilustrace:
vzorník kreseb:                                            děkuji za důvěru.