ATELIER GAIA


~ návrh loga pro ateliér Gaia - zahradní architekty
~ tři návrhy konceptu loga, jeden vítězný, ten udal další směr
~ atelier Gaia ve své práci často pracuje s živly
~ země, vzduch, oheň a voda, to vše je v logu obsaženo
~ celková zakázka: logo, animace, vizitky, autorská fotografie

// www.ateliergaia.cz


tři koncepty:


výsledné logo a jeho varianty:


z procesu, pro doplnění:


animace výsledného loga a doplňující fotografie: