SHOPMáte zájem o některý produkt? Napište mi!
Galerie věnců k vidění zde.
Galerie náramků k vidění zde.


KVĚTINOVÉ VĚNCE          N Á R A M K Y          NÁUŠNICE          TISK

vše          8   m m          6 mm          4 mm


k o m b i n o v a n ý   I.
320,- 8 mm
indický achát, ryolit kambaba, serpentin 'olivový jadeit', paví achát, avanturín, oceán jaspis
i n d i c k ý   a c h á t 
320,- 8 mm
a m a z o n i t 
320,- 6 mm
r y o l i t   k a m b a b a
320,- 8 mm      300,- 6 mm      280,- 4mm
k o m b i n o v a n ý   II.
320,- 8 mm
trvale barevný průsvitný křemen 'malajsijský jadeit', serpentin 'olivový jadeit', indický achát, korálek mosazné barvy, kovový přívěšek (může a nemusí být)
k o m b i n o v a n ý   III.
320,- 8 mm
trvale barevný průsvitný křemen 'malajsijský jadeit', serpentin 'olivový jadeit', indický achát, paví achát, ryolit kambaba, oceán jaspis
p a v í   a c h á t
320,- 8 mm      300,- 6 mm
g r e e n   s p o t   s t o n e
320,- 8 mm
l a b r a d o r i t
320,- 8 mm      300,- 6 mm
s e r p e n t i n   ' o l i v o v ý   j a d e i t '
320,- 8 mm
o c e á n   j a s p i s 
300,- 8 mm
minerály mořského sedimentu
k o m b i n o v a n ý   IV.
320,- 8 mm
trvale barevný průsvitný křemen 'malajsijský jadeit', serpentin 'olivový jadeit', indický achát, amazonit, labradorit, oceán jaspis, green spot stone, korálek mosazné barvy, kovový přívěšek (může a nemusí být)

k o m b i n o v a n ý   X.
320,- 8 mm
labradorit, indický achát, ryolit kambaba